Povinné ručení

Povinné ručení, nebo také pojištění odpovědnosti za škodu, kryje rizika škod, které způsobíme třetí osobě. Doklad, který prokazuje, že povinné ručení máme, se nazývá zelená karta. Tento doklad platí téměř ve všech státech Evropy.

Povinnost se pojistit má každý majitel motorového vozidla.

Limity

Zákon č. 168/1999 Sb stanovuje minimální limity plnění pro pojišťovny. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši:

 • 35 mil. Kč - škoda na zdraví
 • 35 mil. Kč - škoda na majetku

Kdy volat k nehodě policii

Nehoda nemusí být nahlášena policii, pokud:

 • nebyla způsobena škoda na zdraví či na životě
 • majetková škoda nepřesáhla 100 000 Kč
 • účastníci nehody se domluví

V takovém případě si účastníci nehody vymění následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • název obchodní firmy
 • sídlo vlastníka vozidla
 • název a sídlo pojistitele
 • číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena

Účastníci nehody také vyplní evropský záznam o nehodě, pořídí náčrt nehody, fotografie, případně kontakt na svědky nehody. Poté co nejdříve oznámí škodu pojišťovně. Pokud se nehoda udála v zahraničí, vždy zavolejte policii.

nejlevnější havarijní pojištění, nové pojíštění od Top pojištění

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla